Aktuelle udbud

Område kontraktstart
Børnebleer 31:12:21
Møbler 30:10:20
Inkontinens plejeprodukter 30:07:21
Forbrugsartikler/sygeplejeartikler 30:07:21
Rengøringsartikler/papirvarer 30:05:21
Kontorhold/kontorartikler 29:05:20
Skoleartikler 29:05:20
Beklædning pleje 30:09:21
NON-FOOD o.l. køkkener 30:09:21
FOOD (Catering) 30:09:21
Byggematerialer og trælast 31:12:19
Tekniske produkter 31:12:19
Reklameartikler Ikke udbud. Løbende behov / innovation
IT – Hardware 31:12:20
Tekniske hjælpemidler Separate aftaler via Aalborg
kopimaskiner med printaftaler/serviceaftaler 31:12:23
Rengøring udbydes som ”pulje”
Rengøring ASK 30:10:21
Rengøring Hans Lynge 31:12:21
Rengøring Piareesarfik 31:12:21
Rengøring Samuel Kl. + Pilutaq 31:12:21
Rengøring Børn- og Familiecentret samt Kongevej Blok C og D 31:12:21
Rengøring Imaneq 20 samt del af Hotel Nuuk 31:12:21
Rengøring Imaneq 34 31:12:21
Rengøring Rådhuset og ”Vestre Fængsel” 31:12:21
Rengøring Narsaviaq 31:12:21
Rengøring Nuussuaq skolen med Mini-Hallen og Heldags skolen 31:12:21
Nuukullak 35 31:12:21
Rengøring Forbrændingen I gang
Rengøring Majoriaq I gang
Rengøring Kittat 30:10:20
Rengøring Børnehaven
Alarm-og sikring 31:12:21
Forpagtningsaftale for køkken- og kantinedriftsopgaver Rådhuset. (Udgår) Ny aftale om mad leverancer 31:12:21
Køkken og kantinedriftsopgaver ved Elevhjemmet i Tasiilaq 30:07:22
Skolemad elever Nuuk 1:07:22
Skolemad elever Hans Lynge 1:07:22
Drift og administration af Multi-hallen (Godthåb hallen) 30:06:23
Mad distribution UI 1:05:20
Pleje af kommunens kunstgræsbaner
Rejseaftale 31:12:21
Synsprøver optiker (Skærmterminal briller) 1:11:21
Kommerciel annoncering Ad hoc aftale
Sejlads Daginstitutionerne Ad hoc aftale