Grønlands Erhverv

Hvorfor være medlem af Grønlands Erhverv (GE)?

Din virksomhed har fordele på fire forskellige områder ved at være medlem af GE.

1. Interesseorganisation: DIN VIRKSOMHED kommer ind i et stærkt, ansvarligt fællesskab og netværk

GE repræsenterer i dag ca. 70 % af lønsummen i den private sektor.

Inkl. mange små, flere mellemstore og en håndfuld af de største private virksomheder tæller medlemskredsen mere end 300 juridiske enheder, hvoraf flere er repræsenteret med afdelinger i det meste af landet.

GE´s medlemmer har bred dækning både branchemæssigt og geografisk. Det giver et nuanceret bidrag til den erhvervspolitiske debat.

Denne styrke giver GE gennemslagskraft i påvirkningen af erhvervspolitikken i Grønland, for varetagelsen af medlemmernes interesser og generelt for at medvirke til en positiv erhvervs- og samfundsudvikling; det ser vi som to sider af samme sag.

GE er med mere end 50 års erfaring med til at sætte en dagsorden på grundlag af følgende vision og eksistensberettigelse:

Vision:

Vi ønsker at være et stærkt fællesskab og en garant for bæredygtig erhvervsudvikling, nye arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, økonomisk vækst og velfærd i Grønland. Vi tager samfundsansvar, skaber dialog, handler og opnår resultater.

Eksistensberettigelse:

Vi er igangsættere, bringer virksomhederne ind på den politiske dagsorden. Vi skaber ny viden, og den bruger vi til at hjælpe hinanden og til at få politisk indflydelse, for vi tager ansvar for samfundet.

Der er desværre kun få organisationer i Grønland, der har samme styrke til at indgå i den demokratiske debat og sikre, at erhvervslivets interesser bliver hørt. Det afspejles også i visionen med fremhævelsen af GE´s samfundsansvar.

I forhold til andre erhvervsorganisationer arbejder vi bredere i erkendelse af, at hele civilsamfundet i Grønland skal fungere, vi kan ikke kun nøjes med at se isoleret på virksomhedernes interesser.

Ét blandt mange eksempler er det seneste samarbejde mellem GE og IMAK om konkrete anbefalinger til, hvordan vi skaber en god folkeskole. GE indgår også i et tæt samarbejde med KNAPK om fiskeripolitikken.

Et andet eksempel er GE´s rolle som medinitiativtager til etableringen af CSR Greenland og kampen for et bæredygtigt Grønland. Her har GE varetaget formandsrollen siden stiftelsen.

GE arbejder med andre ord ikke alene i sin politikskabende rolle, men ofte i et konstruktivt samarbejde med andre NGO´er og organisationer som SIK, KNAPK, IMAK, m.fl. Det er en stor styrke, der gør det svært at komme uden om GE.

Hvad betyder det for Din virksomhed?

• At DIN VIRKSOMHED indtræder i et stærkt fællesskab og netværk bestående af DIN VIRKSOMHED´s mange erhvervskunder – og nogle af DIN VIRKSOMHED´s konkurrenter på visse områder. DIN VIRKSOMHED kan være med til at sætte sit eget præg på erhvervspolitikken og samfundet generelt, herunder ikke mindst på regulering af IKT-området.

• DIN VIRKSOMHED markerer dermed også, at man tager ansvar for at bidrage til styrkelsen af en ansvarlig, demokratisk erhvervsorganisation, der kæmper for vækst og stærke virksomheder – dvs. de kunder, som DIN VIRKSOMHED selv har brug for for at styrke sin egen forretning.

• Det interne politiske arbejde i GE frem mod formuleringen af GE´s holdninger foregår i tillid og fortrolighed i brancheudvalgene og/eller i bestyrelsen. Noget, oftest det meste, er vi enige om, og det siger vi noget om. Er der noget, vi ikke er enige om, så udtaler vi os ikke som hovedorganisation.

Mange års erfaring viser, at dialogen mellem de forskellige medlemmer, som engagerer sig i organisationen, skaber mange flere konstruktive løsninger end konflikter, der risikerer at ende ufrugtbart i det politiske system og medierne.

Mange virksomheder lægger stor vægt på, at de ikke selv som enkeltstående virksomhed skal eksponere sig i den politiske debat, men kan være en del af GE-fællesskabet.

• GE indgår i en intensiv dialog med Naalakkersuisut, Inatsisartuts udvalg og de enkelte partier samt kommunerne. DIN VIRKSOMHED opnår gennem GE politisk indsigt og viden over en bred front.

• GE er høringspart og bruger store ressourcer på – i konsultation med vores medlemmer – at afgive saglige og grundige høringssvar, så vi sikrer en bedre kvalitet i lovgivningsarbejdet.

2. GE som serviceorganisation: DIN VIRKSOMHED kan trække på GE´s juridiske og anden faglig ekspertise

GE har lang erfaring i relation til overenskomstmæssige og HR-relaterede spørgsmål i Grønland. Den viden stilles til rådighed for DIN VIRKSOMHED.

GE har et tæt samarbejde med de danske erhvervsorganisationer som Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HORESTA og Dansk Arbejdsgiverforening.

Det giver på udvalgte områder adgang til den bedste rådgivning på mange konkrete områder og dermed en viden, som DIN VIRKSOMHED også kan have glæde af. Hvordan skal erhvervslovgivningen fortolkes, og hvad betyder den konkret for DIN VIRKSOMHED?

GE har desuden mange års erfaring på det kontraktretlige område inden for byggeri og anlæg, som virksomheder inden for denne sektor kan trække på, så kostbare konflikter undgås eller løses professionelt.

3. GE som erhvervsudviklingsorganisation: DIN VIRKSOMHED opnår adgang til unikt kompetencenetværk og mulighed for selv at sætte et aftryk

GE understøtter udvikling af eksisterende og nye erhverv ved at opsamle og forankre viden, etablere netværk og knytte internationale kontakter med erfarne branchefolk og virksomheder. Det sker i bestræbelserne på at forberede de grønlandske virksomheder bedst muligt i relation til fremtidige lovgivningskrav, den generelle samfundsudvikling og meget mere.

Eksempler:

• GE står hvert år i Toronto i spidsen for den i Rigsfællesskabet største erhvervsdelegation i Canada på verdens største messe og konference for råstofvirksomheder – PDAC.

• GE er hvert andet år vært for Grønlands største erhvervskonference, Future Greenland, som tiltrækker administrative og politiske beslutningstager, lokale og internationale virksomheder m.v. i en diskussion af generelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger.

• GE er sammen med Industriens Fond, Dansk Industri og Danmarks Tekniske Universitet initiativtager til Råstofklyngen, som samler virksomheder i dansk og grønlandsk erhvervsliv om udvikling af netværk og partnerskaber, der skal styrke udviklingen af Grønland som råstofland.

• GE arrangerer gå-hjem-møder for medlemmerne ved at involvere ekspertise fra eksperter og fagfolk på alle de områder, hvor medlemmerne søger ny viden og inspiration.

• GE indgår i en mangfoldighed af nævn, råd og advisory boards, hvor GE, foruden selv at tilegne sig viden, kan bidrage til andres viden om Grønlands Erhvervsliv.

• GE lægger hus til og mange ressourcer i støtten til CSR Greenlands arbejde for virksomhedernes samfundsansvar og et bæredygtigt Grønland.

• GE gennemfører kurser i dialog med medlemmerne på de områder, hvor medlemmerne selv er for små eller har for få medarbejdere til at bære omkostningerne til kompetenceopbygning.

4. GE som arbejdsgiverorganisation: Ordnede forhold og lige vilkår

Som arbejdsgiverorganisation er GE med til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en hovedaftale og fire overenskomster med lønmodtagerorganisationen SIK. Overenskomsterne dækker bygningshåndværkere, handels- og kontorområdet, produktionssektoren samt transport- og servicebrancherne. Tilsvarende har GE hovedaftale og overenskomst for bankvirksomhed i Grønland med Finansforbundet i Danmark.

GE er også med til for egne medlemmer omfattet af overenskomsterne at sikre rimelig sammenhæng mellem løn- og produktivitetsudvikling i samfundet – en støtte til andre arbejdsgiveres forhandlingsposition.

GE´s rolle som arbejdsgiverorganisation er i det politiske arbejde også en løftestang i relation til at sikre, at virksomheder udefra, der vil konkurrere om forretning i Grønland, skal leve op til rimelige løn- og ansættelsesvilkår, pensionsforpligtelser mv.

Den indsats handler grundlæggende om bæredygtighed, nemlig om, at de lokale virksomheder skal have rimelige konkurrencevilkår og mulighed for at byde på anlægs- og serviceopgaver, når store selskaber udefra deltager.

GE´s filosofi er, at den langsigtede værditilvækst for Grønland ligger i lokal kompetenceopbygning i virksomhederne og blandt deres medarbejdere. Men det kræver, at de skal gives en rimelig chance for at være med og ikke stilles ulige i forhold til virksomheder, som ikke har kollektive eller andre aftaler med deres medarbejdere.

Hvor GE?

GE synes de nævnte områder rummer de bedste argumenter for Din VIRKSOMHED´s medlemskab, nemlig under ét

• At bidrage til og opnå fordele ved at være en del af GE´s interne netværk og fællesskab samt det meget store netværk udadtil.

• At få adgang til GE´s kompetence og viden om erhvervslovgivningen i Grønland.

Den samfunds- og erhvervsudvikling, som GE kæmper for, er med til at sikre også DIN VIRKSOMHED´s nuværende og fremtidige kundegrundlag i et bæredygtigt Grønland.

Uden GE i Grønland er der ikke mange andre til at indgå i samarbejde og dialog med politikerne om, hvordan man skaber en meningsfyldt erhvervspolitisk dagsorden i sin bredeste betydning. Meld dig ind i GE og vær med til at formulere den erhvervspolitik, som du ønsker for DIN VIRKSOMHED.

Kort og godt:

Meld dig ind i et stærkt fællesskab, der arbejder for bæredygtig erhvervsudvikling, nye arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, økonomisk vækst og velfærd i Grønland. Vær med til at tage samfundsansvar, skabe dialog, handle og opnå resultater.


Products
Videos

Jens Kreutzmannip Aq 3
3900 Nuuk
E-mail: ga@ga.gl
Phone: +299 32 15 00
http://www.ge.ga.gl