GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB

GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB

Kort om GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN blev stiftet i 1967 af en kreds af danske banker. Den stiftende generalforsamling blev holdt den 26. maj 1967 i Danske Bankers Fællesrepræsentations lokaler i København. Hermed var den første bank i Grønland en realitet. Åbningsdagen blev 1. juli 1967.

GrønlandsBANKENs mission

”GrønlandsBANKEN skaber værdi gennem rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle borgere i Grønland. Vi løfter samfundet ved at fremme finansiel forståelse, samarbejde med uddannelsessteder og er-hvervslivet samt understøtte bæredygtige lokale initiativer og udvikling.” Bankens mission skal dermed ses i et bredere perspektiv, hvor GrønlandsBANKEN kan opfattes som Hele Grønlands Bank. Det medfører et udvidet ansvar for at deltage positivt og aktivt i samfundsudviklingen og bidrage til at skabe muligheder i det grønlandske samfund og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væsentlige rolle er Grøn-landsBANKEN yderst bevidst om.

GrønlandsBANKENs værdier

GrønlandsBANKENs værdier er fast forankret i banken og hos medarbejderne. Værdierne er Engagerede, Ordentlige, Kundeorienterede og Udviklingsorienterede. Værdierne virker som rettesnor for, hvorledes vi agerer og ønsker at blive opfattet i og udenfor banken.

GrønlandsBANKENs strategi, vision og målstyring

”Strategi 2023” skal understøtte visionen og målet om at være ”Grønlands bedste virksomhed – til gavn for Grønland”. Strategien fastsætter bankens væsentligste udviklingsområder for de kommende år, ligesom der udstikkes en overordnet handlingsplan. Banken søger at inddrage alle medarbejdere i at løfte banken mod det formulerede mål om at være ”Grønlands bedste virksomhed – til gavn for Grønland”.

Hovedaktivitet

GrønlandsBANKENS hovedaktivitet er at tilbyde finansielle ydelser til private kunder, erhvervskunder og offentlige institutioner. Bankens private kunder er bosat i Grønland og Danmark, mens erhvervskunder pri-mært er fra Grønland. Banken ønsker at tilbyde et bredt produktsortiment tilpasset det grønlandske sam-fund og kundernes behov kombineret med professionel rådgivning.


Products
Videos


3900 Nuuk
E-mail: banken@banken.gl
Phone: +299 701234
http://www.banken.gl