Teamperformance

Teamperformance er at styrke og udvikle dit teams evne til at skabe resultater gennem et målrettet forløb, der styrker tilliden, udfordrer den enkelte på et personligt niveau og giver en stærkere psykologisk kontrakt internt mellem medlemmerne i teamet.

Teamperformance er at styrke og udvikle dit teams evne til at skabe resultater gennem et målrettet forløb, der styrker tilliden, udfordrer den enkelte på et personligt niveau og giver en stærkere psykisk kontakt internt mellem medlemmerne i teamet. Du og dit team vil blive udfordret i måden I kommunikerer, træffer beslutninger og interagerer på. Seancerne sker i et fortroligt forum og kan indeholde en forudgående interviewrapport, der afdækker de temaer som fylder for det enkelte medlem i teamet. Visiobox Consulting har gennem mere end 15 år arbejdet systematisk med teamperformance gennem modeller, der tilpasses den enkelte virksomhed. Ens for modellerne er, at de tager afsæt i, at du er nødt til at styrke det fundamentale tillidsniveau i et team førend du kan forvente topresultater. Visiobox udvikler løbende på modeller, tilgange og teknikker som skaber sammenhæng med det personlige lederskab og ansvar hos den enkelte. Hvis du synes det lyder spændende, så tag kontakt på info@visiobox.gl og få en uforpligtende snak om hvad en teamperformance seance kunne betyde for dig og dit team. Se også vores blogs for at blive inspireret.

Specialty areas:
Welfare technology:
Clean Tech:
Smart City:
Constructions:
Completion:
Envelope:
Inventory:
Installations:
Landscape:
Protective equipment / PPE:

VisioBox ApS
Tuapannguit 66
PO Box 77
3900 Nuuk

Contact
Christian Keldsen
ck@visiobox.gl