Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq sætter betydelig fokus på konkurrenceudsættelse, udbud, og indgåelse af langvarige kontrakter indenfor vareindkøb, og tjenesteydelser.
Kommunen har etableret en Strategisk indkøbsfunktion i 2015, hvis væsentligste opgaver er udbud, kontraktindgåelse og et dybt og integreret samarbejde med erhvervslivet for at fremme tilgangen til en redelig og dybt professionel kommunikation om indkøb og innovation.
Desuden arbejdes der med principper som gennemsigtighed og åbenhed, og at kontrakterne indgås ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud / Bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fra 1. juli 2019 er Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 gældende. Kontakt omkring indkøb og udbud – kan ske ved henvendelse til udbud@sermersooq.gl.